top of page
CoSoPhy Logo – 1.png

Virtual Reality-aktiviteter for eldre

Interaktiv trening som styrker kognitiv, sosial og fysisk funksjon hos friske eldre.   

Objective

 

Vi utvikler nettbaserte, vitenskapelig dokumenterte, Virtual Reality-tjenester. Tjenestene vil inspirere og stimulere eldre friske til langvarig fysisk aktivitet.  
Bruk av Virtual Reality (VR) for å stimulere til fysisk aktivitet, gir en rekke fordeler: 

 

 

Engasjerende treningsprogrammer med dokumentert effekt, som eldre kan utføre, sammen med andre, eller alene i eget hjem. 

 

 

 

Muligheten for at fastlegen og pårørende kan fjernmonitorere den kognitive og fysiske helsen hos den eldre. ​​​

Optimalisere ressurser og øke inntjening i rehabiliteringsentre og alders- og sykehjem. 

Oversikt

Tre oppstartsselskaper (Senopi, Sensoryx, The Music Medicine Consultancy) er med i prosjektet, og bidrar med innovative prototype-løsninger for: 

En Virtual Reality-verden for eldre.

 

VR-bevegelsessporing.

 

Musikk som fremmer helse.

Våre prototyper er blitt testet for å sikre brukervennlighet og utviklet i samarbeid med andre partnere, blant andre Akademie Berlingen som ivaretar eldres interesser i utviklingen av innovative løsninger. Dette samarbeidet har resultert i en løsning som integrerer disse tre komponentene i en tjeneste. 

For å finne ut om tjenesten kan gi helsefordeler for friske og fysisk fungerende eldre, er det gjennomført en klinisk studie av Medical University i Lodz, Polen.

 

Samtidig er tjenesten testet av klinikere og pasienter ved CatoSenteret i Norge, som vil bidra med utfyllende tilbakemeldinger og brukererfaringer, og som vil gi ytterligere forbedringer av tjenesten. 

 

Den endelige versjonen av tjenesten vil bli ytterligere testet av eldre brukere for å vurdere om løsningen er moden for et kommersielt marked. 

Overview

Formål

Forventet resultat

Den endelige løsningen er primært rettet mot eldre mennesker som ønsker å styrke sine kognitive og motoriske funksjoner, og som dermed kan motvirke alders-relaterte svekkelser og ha en forebyggende livsforlengende effekt. 


Prosjektet vil bidra til en positiv utvikling av eldres helse som vil gi store samfunnksøkonomiske gevinster på sikt. Det vil også være et godt utgangspunkt for videre forskning og utvikling, videre oppfølgning av resultater og virkningen slike tjenester kan ha i samfunnet.

Expected Results

Partnere

Partnere i konsortiet

Logo_CatoSenterat.png
unnamed.png
TMMC_logo.webp
sensoryx.png

Finansieringspartnere

Innosuisse-logo.png
ENLogo.png
FFG logo.png
625x115xResearch_Council_of_Norway.png.pagespeed.ic__edited.png
Logo_AAL.png
Logo_EU.png

CoSoPhy_FX (projektnummer AAL-2020-7-215-CP) er samfinansiert av det europeiske AAL-programmet, Norges forskningsråd, det sveitsiske innovasjonsselskapet Innosuisse, Polens nasjonale senter for forskning og utvikling og Austrian Research Promotion Agency.

Partners

Oversikt

Consortium partners
in-person meeting

11-13 July 2023

"The Music Medical Consultancy" hosted the consortium partners in-person meeting in Austria, Viena.

Pilot study
by CatoSenteret

August - December 2023

A clinical study will be held in the city of Son, Norway with the scope of integrating phisiotherapies in a Virtual Reality setup 

Pilot studies by
terzStiftung

July 2021 - October 2021

The initial pilot studies where healthy older adults will be testing VR headsets at home for 4 weeks have started.

Usability studies
by terzStiftung

Jan 2023 - Apr 2023

A usability study has started with 30 seniors participating divided into two groups. The aim is to gather information from a user experience perspective.

Poster participation at 
CYPSY26 in Paris

11-13 July 2023

Our project will be showcased in a poster in the 26th Annual Cyberpsychology, Cybertherapy & Social Networking Conference.

Consortium partners
in-person meeting

22-23 June 2023

The "Medical University of Lodz" hosted the consortium partners in-person meeting in Lodz, Poland

Consortium partners
in-person meeting

07 February 2023

CatoSenteret hosted representative members of each consortium partner to discuss and evaluate the future development of our project.

Klinisk studie ved det medisinske universitetet i Lodz

juli – oktober 2022

En klinisk studie  har startet med friske eldre (200 deltakere) i hjemmemiljø over 3 måneder som utførte 4 forskjellige kognitive terapier.

Tag der Therapien 
in Zürich

05 October 2022

We presented our products at the conference “New Technologies in Geriatrics”,  in Zurich. There were more than 70 participants.  

SGZ Event_1_edited_edited.jpg

Alzheimer Europa
Årskonferanse

17.–19. oktober 2022

CoSoPhyFX-teamet vil være til stede i den 32. Alzheimer Europe-konferansen som finner sted i Bucuresti, Romania.

Ageing Well Week
Gdansk

18-20 October 2022

The Ageing Well Week aims to be the main European platform for sharing knowledge and showcasing innovation in the active and healthy ageing sector.

IMG_0315_edited.jpg
bottom of page